top of page

Usluge

Defektološki tretman

Rad u našoj KIDZ zajednici podrazumeva timski osmišljen defektološki tretman, koji je osavremenjen prilagođenim sredstvima i usklađen sa rezultatima savremenih istraživanja. Defektološki tretmani se sprovode individualno i njihovo usmerenje jeste rad na celovitom razvoju jedistvene i neponovljive ličnosti deteta. Defektološki tretman se sprovodi na način koji se usmerava na ono što dete može i u čemu je sposobno, a ne u čemu je ograničeno, kako bi se postepeno prevazilazile teškoće u aktivnostima, koje su nepotpuno ili neadekvatno usvojene. Pored navedenog, cilj tretmana jeste pobuđivanje i razvoj sposobnosti koje dete nije usvojilo, a koje su usklađene sa njegovim uzrastom i stepenom razvijenosti fizičkih i mentalnih funkcija.

Logopedski tretman

Logopedski tretman je terapijski pristup koji se koristi za podršku i poboljšanje jezičkih, govornih i komunikacijskih sposobnosti kod dece. Logoped je stručnjak koji pruža podršku i radi sa decom koja imaju različite vrste jezičkih poteškoća.

Cilj logopedskog tretmana je da pomogne u prevazilaženju problema kao što su izgovor glasova, razumevanje i izražavanje jezika, tečnost govora, vokabular, gramatika, kao i razvoj komunikacijskih veština. Terapeut koristi različite metode i tehnike koje su prilagođene individualnim potrebama deteta.

Logopedski tretman obično počinje procenom jezičkih sposobnosti deteta kako bi se utvrdili specifični problemi i odredio plan tretmana. A tretman se zatim sprovodi kroz redovne seanse u kojima terapeut radi sa detetom koristeći igru, vežbe, vizuelne i auditivne materijale, kao i druge tehnike za podsticanje jezičkog razvoja.

Logoped takođe radi i sa roditeljima kako bi im pružio smernice i vežbe koje mogu primenjivati kod kuće kako bi podržali napredak deteta.

Logopedski tretman za decu može se primenjivati na različite jezičke poteškoće, kao što su govorne poteškoće (npr. mucanje, artikulacija), jezički poremećaji (npr. disleksija, disgrafija), poremećaji govorne komunikacije (npr. afazija) i drugi slični problemi.

Važno je napomenuti da je logopedski tretman individualizovan i prilagođen svakom detetu, uzimajući u obzir specifične potrebe i sposobnosti deteta. Tretman može biti dugotrajan i može zahtevati kontinuirani rad kako bi se postigli željeni rezultati.

Razvojne i kreativne radionice

Kako i u samom nazivu naše zajednice piše: KIDZ – Kroz igru do znanja, vođeni ovom idejom, osmislili smo razvojne i kreativne radionice, koje se sprovode u manjim grupama sa decom uzrasta između četiri i šest godina. Manje grupe omogućavaju veću posvećenost defektologa pojedinačnom detetu, ali suština radionica neguje duh zajedništva kojim se ostvaruje socijalizacija i pravilan emocionalni razvoj. Igra ima najznačajniju ulogu u procesu vaspitanja dece! Kada je stručno vođena, njome se istvoremeno objedinjuju različite komponente dečijeg razvoja. Igra predstavlja svet u malom, koji je bliži dečijem iskustvu i koja pobuđuje u deci prijatne emocije, podstiče volju za aktivnošću, budi interesovanje, usmerava i održava dečiju pažnju. Ideja naših radionica jeste da se do znanja dođe kroz igru, kojom se podstiče razvoj motorike, govora, jezika i komunikacije, emocionalna razmena i koja se zatim, kruniše socijalizacijom. Igra omogućava unapređivanje i usavršavanje stečenih znanja, ali i podsticanje usvajanja novih veština. Sadržaj i program naših radionica teže da kreativnošću podstiču razvoj dece, prateći dinamiku razvoja njihovih sposobnosti i interesovanja.

Priprema za skolu
Razvojne i kreativne
Logpedski Tretman
Defektoloski tretman

Priprema za školu

Priprema deteta za školu podrazumeva individualnu defektološku i logopedsku procenu, na osnovu koje se organizuju specifični programi kojima se podstiču one sposobnosti koje kod pojedinca zahtevaju podršku, a koje su usko vezane za uspešno savladavanje budućih školskih zadataka. Školska znanja ne treba da budu mehanička i izolovana od stečenih iskustava deteta, te je ideja naše zajednice da se priprema za školu sprovodi težeći da poštuje dečije iskustvo, trudeći se da ga preoblikuje na koristan i primenljiv način u cilju vršenja školskih zadataka. Priprema deteta za školu ne podrazumeva tradicionalan proces memorisanja i reprodukovanja činjenica, već usvajanje informacija i osnaživanje veština KROZ IGRU DO ZNANJA!

bottom of page